Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce

Choroba z Lyme, przewlekła, jest późnym stadium choroby zapalnej wywołanej przez bakterie Borrelia burgdorferi i uważa się, że jest związana z chorobami autoimmunologicznymi. Jest również nazywany etapem 3 lub trzeciorzędową chorobą z Lyme. Choroba z Lyme jest przenoszona przez ukąszenie kleszcza jelenia.